Utländska projekt

Posted on 19 september, 2013

Jonas Helgesson stödjer olika projekt världen över som handlar om att stärka självkänslan hos personer med funktionsnedsättning. Han har bland annat varit i Peru, Vitryssland och Ukraina där han besökt barnhem, hållit föreläsningar och utmanat makthavarna att göra mer för ett inkluderande samhälle. I Ukraina och Vitryssland finns också hans bok Grabben i kuvösen bredvid på ryska.

Mellanöstern

Just nu engagerar Jonas Helgesson sig för personer med funktionsnedsättning i Mellanöstern och hans bok översätts till arabiska.

Grabben i kuvösen bredvid översätts nu till arabiska. Boken kommer att delas ut som ett verktyg till de partner som Barnhjälpen stödjer genom Evangeliska Frikyrkan. Den kommer konkret att användas i föräldragrupper och i samtalsgrupper för att få igång samtal om funktionshindrades rättigheter och hur de som föräldrar och på olika sätt i samhället kan förändra situationen för funktionshindrade i regionen.

— Jag hoppas att min insats leder till att nya attityder mot personer med funktionsnedsättning kan formas. Där vi börjar ta till oss individen bakom handikappet och förstår att alla människor har samma rätt att känna sig inkluderade i samhället, berättar Jonas.

Ansvarig för arbetet är Barbro Henriksson som arbetar utifrån Mellanöstern.
— Jonas föredöme kommer att bli en stor inspiration för funktionshindrade, deras föräldrar och våra partners framför allt i Egypten med möjlig spridningseffekt till andra länder i regionen, berättar Barbro Henriksson. Hans livsberättelse inger hopp och nya möjligheter för de utsatta i vår region. Vi arbetar mycket med att stärka föräldrarnas roll och Jonas exempel bekräftar vikten och betydelsen av att ha föräldrar som accepterar och tror på sitt barns möjligheter och potential.